STRATEŠKI PLAN 2013

Strateski plan Sportsko rekreativnog udruženja za osobe sa invaliditetom „Sve je moguće“ iz Beograda(Republika Srbija) za period 01.01.2014.-31.12.2018.godina

Na osnovu čl.43. ,tačka 2. Statuta Sportsko rekreativnog udruženja za osobe sa invaliditetom „Sve je moguće“,na vanrednoj Sednici Skupštine,održane dana 10.08.2013.godine (u daljem tekstu: Udruženje) donet je Strateški plan Udruženja za period 01.01.2014.-31.12.2018.godine

O Udruženju (aktivnosti,zadaci i ciljevi)
Udruženje je osnovano 2007.godine na inicijativu nekoliko entuzijasta i sada broji preko 200 članova. Članovi Udruženja su osobe sa i bez invaliditeta,sa teritorije cele Srbije i iz inostranstva,svih starosnih dobi. Osnovna ideja koju promovišemo je da pokažemo da je invaliditet stanje,koje ne treba da bude prepreka za uključivanje u sve tokove života.U prethodnim godinama ostvarili smo značajne rezultate u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom kroz organizovanje brojnih sportsko rekreativnih aktivnosti i dogadjaja. Dokazali smo da osobe sa invaliditetom-korisnici invalidskih kolica mogu da skaču padobranom,planinare,kampuju,jašu konje,splavare,istražuju pećine…Prepoznatljivi smo kao učesnici: Međunarodnog takmičenja MALMO OPEN u Švedskoj,Specijalne olimpijade Oaza u Sarajevu,“Igre bez granica“,turnira boćanja,inkluzivnog takmičenja u preciznoj vožnji elektromotornim kolicima,fruškogorskog maratona i kao organizatori Međunarodne Drinske regate za osobe sa invaliditetom.
Udruženje nije jedino u oblasti sporta za osobe sa invaliditetom,ali je jedinstveno u nastojanju da na konkretnim primerima pokaže i potvrdi da ne postoje razlike u mogućnostima,ali da je neophodno i obavezno da se stvore jednaki uslovi za sve.
Tokom godina ostvarili smo saradnju sa brojnim institucijama i kompanijama. Stekli smo mnogo prijatelja među osobama sa i bez invaliditeta,koji poštuju naš rad i na različite načine doprinose inkluziji osoba sa invaliditetom.
Udruženje obavlja ciljeve i zadatke koji su od značaja za razvoj sporta,rekreacije za decu i odrasle,korektivne gimnastike,atletike,gimnastike,košarke i to tako što:
- Okuplja članove radi zajedničkog upoznavanja, negovanja i razvoja osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti
- Zastupa zajedničke interese članova Udruženja pred državnim i međunarodnim organima i organizacijama
- Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti razvoja sportskih aktivnosti i metodologije u usavršavanju i osposobljavanju lica sa invaliditetom
- Organizuje,samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove,savetovanja,seminare sa neprofitnim karakterom
- Objavljuje radove,knjige i druge publikacije o aktivnostima i dostignućima Udruženja,u skladu sa zakonom
- Organizuje kurseve,obuke i kontinuirano stručno usavršavanje iz različitih oblasti sporta,nauke,stranih jezika i infomratike (tzv.ključnih veština),sve u cilju razvoja ljudskih resursa za potrebe osoba sa invaliditetom,prioritetno za članove Udruženja
- Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim,stručnim i istraživačkim projektima iz domena aktivnosti Udruženja
- Sarađuje sa univerzitetima,stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim i komplementarnim aktivnostima
- Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u cilju unapređivanja njihovog rada
- Radi na razvijanju psihofizičkog zdravlja i morala članova i razvija pozitivne međuljudske odnose
-Unapređuje sportske aktivnosti,rekreaciju za decu i odrasle,korektivnu gimastiku,atletiku,gimnastiku,košarku i upoznaje članove Udruženja sa međunarodnim iskustvima u ovim oblastima.
Posle uspešno sprovedenih aktivnosti,od osnivanja do 2013.godine,Udruženje je donelo Strateški plan sa ciljem nastavka rada na poboljšanju kvaliteta i unapređivanja života osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti. Plan obuhvata jačanje svih neophodnih kapaciteta,koji su pojedinačno navedeni i za koje su utvrđene mere i aktivnosti.

JAČANJE KAPACITETA:

1. Dugoročna finansijska održivost
2. Radni prostor
3. Oprema za rad
4. Mobilnost članova (osoba sa invaliditetom)
5. Ažuriranje web stranice
6. Medijska podrška

1. Dugoročna finansijska održivost
Udruženje je do sada realizovalo sledeće projekte:
1. Učešće na najvećem medjunarodnom takmičenju za osobe sa invaliditetom Malmo Open od 2009-2013godine, odakle su naši takmičari doneli 10 zlatnih, 5 srebrnih i 15 bronzanih medalja a 2012g. od FIFH-a dobili smo posebno priznanje-Zlatnu Plaketu za dobru saradnju i postignute rezultate.
2.Organizovanje 4 Medjunarodne Drinske regate za osobe sa invaliditetom a 2013g. i Prvu Prekograničnu regatu za osobe sa invaliditetom pod nazivom, «Drina nas spaja»;
3.Spuštanje u pećine i obilazak istih,
4. Jahanje konja,
5.Tandem skok iz aviona –za osobu sa kvadriplegijom
6. Iniciranje i organizovanje prvog takmičenja u Treilorijentiringu za korisnike kolica;
7. Promocija Boćanja kao paraolimpijske discipline za osobe sa invaliditetom,
8. Organizovanje prve „Igre bez granica“ za osobe sa invaliditetom,
9. Takmičenje u preciznoj vožnji elektromotornim kolicima za sve,
10. Organizovanje posete manastiru Ostrog,
11.Učestvovanje u planinarskim pohodima,
12.Učešće u Fruškogorskom maratonu,
13.Učešće na specijalnoj Olimpijadi Oaza u Sarajevu itd.

Do sada su nas povremeno podržavali: Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,Gradska uprava Beograda, Sekretarijat za sport i omladinu-Beograd, Beogradski Sajam, Kompanija Dunav Osiguranje, Privredna Komora-Beograd, Opštine; Zvezdara, Voždovac, Stari grad, Veliko Gradište, Zemun, Novi Beograd, Pančevo, Stara Pazova, JP Lasta, Elektroprivreda Kosova, Društvena delatnost-Voždovac, Telekom Srbija, Studio B, SC Šumice, SC Olimp,STC Bajina Bašta, SC 11. April, Jahting Klub Kej, K.K.Kremen-Pančevo, Advokatska kancelarija Vesna Milanović, Avantura Park,JKP Elektrane Beograd, Jat Airways Beograd, Aerodrom Nikola Tesla, Kancelarija za mlade Opština Zvezdara, Sportex-Arilje, Beogradska Industrija Piva, Knjaz Miloš-Aranđelovac, Coca-Colla HBC Hellenic, Extreme Intimo,Jasmil-Arilje, Kreativni Centar, Zora Super-Sport, Ardu Sport, Restoran Stenka, Restoran Pahuljica,STR Nikola-promet, Restoran Bristol, Euro Company 99 d.o.o.,Rotarakt Klub-Pančevo, Rotary Club Beograd,Časopis Srpski Rotar, AMC, St. Nicolas School,Lipo Cosmetics, Božen Cozmetics, Štark AD, Lindth, Marbo, Jaffa, Mammas Biscuit House, Boj Komerc d.o.o., Fruvita d.o.o., Slatka Kuća, Konimterm d.o.o.-Pančevo, Uniqa Osiguranje, Izdavačka kuća Laguna, Pekara Uki, Ketering Servis-Smiljković, Pekara Trpković, Banka Hrane Beograd, STR Rusić, Mrkšićevi Salaši-Itebej, Agroživ, Poliklinika AS Medicus, Aluna Novi Sad, Agencija Dane, JKP Parking Servis-Beograd, St. George, V.U.Tara, Hotel Breza-Vrnjacka banja, Seri-trgovina i pojedinci – Zoran Stanojević i Čedomila Marinković.
Sa Udruženjem FIFH iz Malmea-Švedska, započeli smo 2012.godine projektnu saradnju pod nazivom „Partnerstvom do promena“ koju je finansirao Švedski institut. Ta saradnja se nastavlja 2013 god.pod pokroviteljstvom Forum S&D Iz Stokholma.
U Udruženju je u ovom trenutku zaposlena jedna osoba na neodređeno radno vreme, na poslovima administrativnog radnika, koje se finansira putem projekata i donacija. U narednom periodu,Udruženje će aplicirati na različite javne pozive i konkurse i planira da obezbedi dugoročnu finansijsku održivost putem projekata,koji će biti finansirani od strane nadležnih državnih institucija ili organizacija civilnog društva (domaćih i stranih). S obzirom na obim posla u Udruženju je neophodno zaposliti još dve osobe (sa i bez invaliditeta) i obezbediti im zarade u visini 57.016 bruto odnosno 35.000 RSD neto.

2. Radni prostor
Skupština opštine Zvezdara, na čijoj teritoriji se nalaze prostorije za rad Udruženja,izdala je dozvole za rekonstrukciju prostora i infrastrukturu (struja i voda). Prostorije nisu prilagođene osobama sa invaliditetom,prvenstveno prilaz. Kako bi aktivnosti nesmetano funkcionisale,neophodno je izvršiti prilagođavanje prostorija za osobe sa invaliditetom,uključujući salu za seminare,satanke, edukacije,radionice i sportsko-rekreativne aktivnosti . Za sada Udruženje nema obezbeđena sredstva za prilagođavanje radnog prostora.
3. Oprema za rad
Udruženje poseduje računar, kameru , štampač,skener i lap-top. Zbog edukacija i seminara,koji će se održavati u prostorijama Udruženja, postoji potreba za nabavkom još jednog lap-topa (sa pratećom opremom). Takođe,Udruženje ima delimičnu opremu za boćanje (3 kompleta boća),ali postoji potreba za drugom vrstom boća i opreme koja ide uz njih. Uz to,kako bi prisutni na seminarima mogli da prate prezentacije,morali bismo obnoviti zalihe kancelarijskog materijala (fascikle,olovke, samolepljivi stikeri,papir za štampanje,blokovi za pisanje). U prostorijama nedostaju i sto,stolice,frižider i nameštaj za mini čajnu kuhinju,koju bi koristili,prvenstveno, zaposleni koji tu provode 8-časovno radno vreme. Potrebno je i da se nabavi kompletna oprema za 2 toaleta i da se prilagodi osobama sa invaliditetom. U skladu sa ciljevima Udruženja,koje organizuje različite sportsko-rekreativne manifestacije,potrebno je obezbediti nekoliko garsonjera prilagođenih osobama sa invaliditetom u kojima bi bili smešteni učesnici istih,koji dolaze iz drugih gradova u Republici Srbiji i iz inostranstva,kao i obezbediti honorare za lica koja će im pružati usluge 24h (negovatelj,higijeničar,servir).
4. Mobilnost članova (osoba sa invaliditetom)
Udruženje nema specijalno kombi vozilo prilagođeno prevozu osoba sa invaliditetom,što predstavlja izuzetno veliki problem i usporava rad članova Udruženja. Radi normalnog funkcionisanja i obavljanja aktivnosti,koje su predviđene Statutom, postoji potreba za nabavkom ovakvog vozila.
5. Ažuriranje web stranice
Web stranica Udruženja www.svejemoguce.org.rs povremeno se ažurira,jer nemamo lice koje je edukovano za ovaj posao (uglavnom volonterski).Planiramo da nastavimo sa ovom aktivnošću tako što ćemo angažovati stručno lice,koje će redovno odnosno posle svake nove aktivnosti unositi promene kako bismo obezbedili javnost rada Udruženja i pratili kolika je zainteresovanost za naš rad preko statistički obrađenih podataka koliko ima poseta,na period od 6 meseci.
6. Medijska podrška
Udruženje je do sada ostvarilo dobru saradnju sa medijima i naše aktivnosti su dobro ispraćene. Trudićemo se da u budućnosti budemo još zastupljeniji u svim sredstvima javnog informisanja.

VIZIJA:
Stvaranje uslova za učešće svih zainteresovanih i članova Udruženja odnosno osoba sa i bez invaliditeta u svim sportskim aktivnostima,prvenstveno na „Drinskoj regati“ uz obezbeđivanje bezbednog prilaza vodi i plovidbi kao i udobnog kampovanja; redovni treninzi za boćanje u cilju učestvovanja na Paraolimpijskim igrama;redovno učešće na Malmo openu-u. Obezbediti uslove osobama sa invaliditetom prvenstveno korisnicima Socijalnih usluga i stanarima Doma da bar povremeno mogu provoditi vreme u prostorijama Udruženja,gde će imati slobodan izbor(odabir)personalnih asistenata i moći sami da planiraju i organizuju svoj život.
MISIJA:
Aktivno učestvovanje osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima i njihovo uključivanje u sve sfere društvenog života u skladu sa principima poštovanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve.