PROMOCIJA SAMOSTALNOG STANOVANJA UZ PODRŠKU

Druženje sa Cornelis Van Damm-om, mladim gospodinom iz Belgije, osobom sa invaliditetom, koji je na proputovanju kroz Evropu, podržan od strane ENIL-a (evropske asocijacije centara za samostalni zivot OSI), u okviru njegovog projekta  ’’Breaking Boundaries’’ (rušenje granica)

Gospodin Van Damme posetio je centre za samostalni život osoba sa invaliditetom u Evropi, da pokaže svetu kako i koliko osoba sa teškim invaliditetom može da bude slobodna, ukoliko dobije pravu podršku i da upozna mlade ljude- osobe sa invaliditetom, kako bi im ukazao na platformu  sa koje svetu mogu da kažu koliko su snažni.

13. septembra 2012 godine, u sali broj 3. zgrade opstine Novi Beograd

Nize je link ka sajtu njegovog projekta i Facebook profilu.
Objavljeno u kategoriji Aktivnosti, Vesti.