Drina nas spaja 2018

„Međunarodna Drinska regataza osobe sa invaliditetom
DRINA NAS SPAJA 2018“

Dana 28.07.2018g sa početkom u 11h, (Start) Etno selo Vrhpolje- (Cilj) Rajska plaža u Bratuncu održana je Šesta prekogtanična regata za osobe sa invaliditetom „Drina nas spaja“. Cilj ove manifestacije je.
Organizator je Udruženje «Sve je moguće» u saradnji sa: rafting klubom „Drinska regata“, opštinama Ljubovija i Bratunac, i TO Ljubovija i Bratunac.
Ova manifestacija je afirmacija ravnopravnosti i tolerancije među ljudima bez obzira na invaliditet, prekogranično povezivanje i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena u prirodi, podsticaj turizma za sve i stvaranje zdravih stilova života.
Mmanifestaciju su podržali: medijska kuća Studio B, firme DPC, Aleksandrija Fruška Gora, Opštine Ljubovija i Bratunac, Banka Hrane i naši verni pratioc i saradnik od samog početka Nacionalni tim CK Srbije za delovanje u nesreći, kao i pojedinci

Neizmerno hvala svima koji su podržali Inkluziju osoba sa invaliditetom!

UDRUŽENJE ”SVE JE MOGUĆE” Beograd, jul 2018.
Predsednica, Lazić Milada

Objavljeno u kategoriji Drinska regata.