DONACIJE

Pomozite nam u stvaranju jednakih uslova za sve – da osobama sa invaliditetom omogućimo ravnopravno učešće u svim društvenim aktivnostima. Svaka vaša donacija će pomoći da u sve naše aktivnosti uključimo veći broj osoba sa invaliditetom i omogućimo im učešće u onim aktivnosima koje im nisu bile dostupne svakodnevno, odnosno, apsolutno im nisu bile dostupne.

Donirajući sredstva za aktivnosti udruženja dajete podršku inkluziji osoba sa invaliditetom.

Dinarski račun

Primalac:
Udruženje osoba sa invaliditetom ”Sve je moguće”
Beograd, Voždovac, V. Tomanovića 47/4
Svrha plaćanja: Donacija
Broj računa: 205-119067-41
Šifra plaćanja: 187

Devizni račun

Primalac:
Udruženje osoba sa invaliditetom ”Sve je moguće”
Beograd, Voždovac, V. Tomanovića 47/4
Svrha plaćanja: Donacija
Broj računa: 00-508-0003051.7
Šifra plaćanja:

O načinu korišćenju svake vaše donacije bićete pravovremeno informisani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

HVALA!!!