Plovidba Dunavom

Plovidba Dunavom

Udruženje «Sve je moguće» u saradnji sa ustanovom-Dom za odrasla invalidna lica,-Zemun, organizovalo je plovidbu Dunavom sa Jahting Klubom KEJ.
Dana 16.10.2018g od 12č.-13č.učesnici ove plovidbe imali su priliku da sa vode posmatraju grad i upoznaju se nekim znamenitostima i na ovaj način. Kapetan plovidbe je naš iskusni i nezamenjivi Pera Đorđević!
Učesnici su osobe sa invaliditetom i njihovi prijatelji i pratioci
Ova manifestacija je afirmacija ravnopravnosti i tolerancije među ljudima bez obzira na invaliditet, i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena u prirodi, podsticaj turizma za sve i stvaranje zdravih stilova života.

UDRUŽENJE ”SVE JE MOGUĆE” Beograd, jul 2018.
Predsednica, Lazić Milada

Drina nas spaja 2018

„Međunarodna Drinska regataza osobe sa invaliditetom
DRINA NAS SPAJA 2018“

Dana 28.07.2018g sa početkom u 11h, (Start) Etno selo Vrhpolje- (Cilj) Rajska plaža u Bratuncu održana je Šesta prekogtanična regata za osobe sa invaliditetom „Drina nas spaja“. Cilj ove manifestacije je.
Organizator je Udruženje «Sve je moguće» u saradnji sa: rafting klubom „Drinska regata“, opštinama Ljubovija i Bratunac, i TO Ljubovija i Bratunac.
Ova manifestacija je afirmacija ravnopravnosti i tolerancije među ljudima bez obzira na invaliditet, prekogranično povezivanje i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena u prirodi, podsticaj turizma za sve i stvaranje zdravih stilova života.
Mmanifestaciju su podržali: medijska kuća Studio B, firme DPC, Aleksandrija Fruška Gora, Opštine Ljubovija i Bratunac, Banka Hrane i naši verni pratioc i saradnik od samog početka Nacionalni tim CK Srbije za delovanje u nesreći, kao i pojedinci

Neizmerno hvala svima koji su podržali Inkluziju osoba sa invaliditetom!

UDRUŽENJE ”SVE JE MOGUĆE” Beograd, jul 2018.
Predsednica, Lazić Milada