POTREBNA PODRŠKA ZA PROSTORIJE UDRUŽENJA

Sportsko rekreativno udruženje osoba sa invaliditetom »Sve je moguće« nastalo je 2007. godine, na inicijativu nekoliko entuzijasta, koji su zamislili da se osobama sa invaliditetom pruži podrška u onim aktivnosima koje im nisu bile dostupne. Udruženje okuplja osobe sa invaliditetom i osobe bez invaliditeta, sa ciljem da se invaliditet predstavi kao stanje a ne bolest, i da se osobama sa invaliditetom omogući ravnopravno učešće u svim društvenim aktivnostima.

Organizacija svih naših aktivnosti kao što su učešće na sportskim igrama “MALMO OPEN”, “Drinska regata za osobe sa invaliditetom”, “Igre bez granica”, škola boćanja i mnoge druge se pripremaju iz kuća volontera i najčešće iz sobe predsednice udruženja u koju fizički ne može stati više od tri osobe. Celokupnim zalaganjem svih članova udruženja pokazali smo da novac nije uvek neophodan da bi se nešto uradilo, već ljudi koji veruju u jednu ideju, koji se raduju tuđem uspehu kao svom, ljudi koji vole da dele ono što imaju i da uživaju u zajedničkim naporima do ostvarenja cilja.

Sada, kada smo stekli veliki broj poštovalaca našeg rada među populacijom osoba sa invaliditetom, u lokalnoj zajednici a i šire, kada smo preko naših aktivnosti ostvarili saradnju sa institucijama i kompanijama, stvorili dobre odnose sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, i kada je vreme da naše aktivnosti postanu i masovnije po učesnicima, i veće po obimu, i učestalije, neophodna nam je pomoć.

Obezbedili smo prostor, dobili dozvole za rekonstrukciju, i sada smo u potrazi za donatorima materijala ili novca. Ukupna potrebna investicija za adaptaciju objekta namenjenog za rad udruženja, kao i prilagođenih toaleta i manjeg zatvorenog prostora za sport i rekreaciju je 30.000 EUR. Takodje bi donacija u vidu kompjuterske opreme, kancelarijskog namestaja i materijala bila više nego dobro došla.

Jedan od doprinosa našoj akciji je i održavanje humanitarne žurke koju organizuje udruženje You Rock 4 Life u Švajcarskoj. Udruženje YoU Rock 4 Life  osnovala je grupa entuzijasta koji su rešili da putem organizovanja humanitarnih žurki prikupljaju sredstva za one kojima je to neophodno sa naših prostora. Svaka žurka ima svoj cilj- da se kroz zabavu i druženje, misli i na one koji ne mogu sami.

http://www.facebook.com/yourockforlife.yourockforlife

Sve bi ovo postavilo minimalne standarde koji bi omogućavali rad udruženja u kontinuitetu u kome bi mogli da zaposlimo i osobe sa invaliditetom. U prilici smo da radimo još više, ali neophodan uslov za ovo je adaptacija prostorija za rad za šta nam je potrebna i vaša pomoć. Ukoliko ste u mogućnosti da nam pomognete javite nam se.

HVALA